tocTable of Contents
clearHide
TEMAT WYDANIA
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»listopad 2023
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»listopad 2023

Na dobrą koncentrację

Ucząc się, wykorzystujemy w największym stopniu zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Dzięki nim zdobywamy informacje wizualne, dźwiękowe oraz kinestetyczne. Doskonalenie koncentracji i pamięci obejmującej te obszary stanowi kluczowy element wspierający rozwój dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej. Dlatego warto stale stymulować procesy uwagowe uczniów, proponując im różne aktywności w ramach treningu koncentracji uwagi i pamięci.
W obecnych czasach dostęp do wiedzy jest ogromny. Tylko co z tego, skoro bardzo często uczniowie i uczennice pozostają bezradni wobec zalewającej ich z każdej strony fali wiadomości? Jako jedną z kluczowych przyczyn trudności w zakresie zarządzania informacjami wskazuje się brak wystarczających kompetencji do radzenia sobie z dezinformacją oraz...

  • Małgorzata Pruś
    AuthorMałgorzata Pruś
    Pedagożka, polonistka, edukatorka oraz redaktorka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego. Zdobyła uprawnienia pedagoga, nauczyciela, coacha, mediatora szkolnego, organizatora rozwoju edukacji, trenera kompetencji kluczowych oraz e-nauczyciela