tocTable of Contents
clearHide
TEMAT WYDANIA
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023

Papierosy kontra szkoły

Czy można palić na terenie szkoły? Oczywiście pytanie to dotyczy tylko pełnoletnich uczniów i nauczycieli – w końcu palenie papierosów przez osoby dorosłe jest dozwolone w specjalnie ku temu wyznaczonych miejscach. Szkoły zostały jednak wskazane w przepisach jako jednostki w całości objęte zakazem palenia, przyjrzyjmy się więc, jak zakaz ten został zredagowany.
Na stronach rządowych (www.gov.pl) dostępny jest poradnik Szkoły wolne od dymu tytoniowego opracowany przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną. Czytamy w nim m.in., że „(…) szkoła wolna od dymu tytoniowego w istotny sposób wpływać może na kształtowanie się zmian postaw i nawyków uczęszczających...

  • Michał Łyszczarz
    AuthorMichał Łyszczarz
    Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce