tocTable of Contents
clearHide
Z KAŻDEJ STRONY
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023

Uczeń z niepełnosprawnością ruchową

Dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, to bardzo szeroka grupa uczniów, w dodatku niezwykle zróżnicowana pod względem specjalnych potrzeb edukacyjnych. Co warto o nich wiedzieć?
Dzieci z niepełnosprawnością ruchową to niejednorodna grupa. Mają na to wpływ rodzaj i stopień niepełnosprawności danego ucznia, co bezpośrednio przekłada się na poziom jego rozwoju ruchowego, a co za tym idzie – jego potrzeby edukacyjne. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które stanowi podstawę do rozpoczęcia specjalistycznej pracy z...

  • Adam Krasnosielski
    AuthorAdam Krasnosielski
    Pedagog, zawodowo zajmuje się tematyką kształcenia integracyjnego oraz zagadnieniami relacji rówieśniczych w szkole