tocTable of Contents
clearHide
PRAWA BELFRA
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023

Kwalifikacje opiekunów wycieczek

Podstawowy wpływ na bezpieczeństwo organizowanej przez szkołę wycieczki ma prawidłowy dobór osób sprawujących funkcję opiekunów. Bez ich pomocy kierownik wycieczki nie będzie w stanie zrealizować jej programu bez narażania uczniów na niebezpieczeństwo. Jakie kwalifikacje powinni posiadać opiekunowie szkolnych wycieczek?
Kto może być opiekunem wycieczki? Zgodnie z regulacją § 9 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki opiekunem wycieczki powinien być pracownik pedagogiczny zatrudniony w szkole, w której organizowana jest wycieczka. Przez pracownika pedagogicznego...

  • Marcin Majchrzak
    AuthorMarcin Majchrzak
    Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego