tocTable of Contents
clearHide
DOSKONALENIE I ROZWÓJ
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023

Czy rozwój wymaga wspomagania?

Budowanie relacji jest bardzo ważne także w procesie edukacyjnym, a do kluczowych kompetencji w tym obszarze można zaliczyć m.in. aktywne słuchanie i partnerskie podejście. Czy to wystarczy, aby pomóc młodemu człowiekowi w rozwoju? Czy relacja równorzędna i niedyrektywna forma pracy mogą wspomóc szkolną codzienność?
Coaching to dochodzenie do osobistych rozwiązań i strategii rozwojowych. Zadaniem coacha jest podążanie za podopiecznym, asystowanie mu w odkrywaniu jego własnej wiedzy i umiejętności. Relacja między coachem a podopiecznym pomaga temu ostatniemu osiągać lepsze wyniki w karierze, biznesie lub organizacji. Sprzyja to pogłębianiu procesu uczenia się,...

  • Aleksandra Kozłowska
    AuthorAleksandra Kozłowska
    Nauczycielka matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Lubaczowie, wiceprezeska Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji, egzaminatorka OKE. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach neurodydaktyka oraz tutoring i coaching w edukacji, pasjonatka NVC, planu daltońskiego i psychologii pozytywnej. Propagatorka myślenia wizualnego – realizuje autorski projekt pn. „Co myślę, to rysuję”