tocTable of Contents
clearHide
MAŁA SZKOŁA
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»kwiecień 2023

Gaduła

Kiedy w obszarze rozważań pedagogicznych pojawia się kwestia mowy dzieci, zazwyczaj dotyczy ona opóźnionego rozwoju czy wad wymowy. Rzeczywiście obserwujemy coraz więcej dzieci doświadczających trudności z artykulacją, czasem jednak problemem bywa także nadmierna gadatliwość uczniów. Czy w tym przypadku mowa faktycznie jest srebrem, a milczenie złotem?
Zanim przyjrzymy się bliżej zachowaniu dzieci, warto zastanowić się, w jakich warunkach jest ono oceniane. Wprawdzie po spędzeniu minuty na szkolnym korytarzu w czasie przerwy można w to zwątpić, ale polskie szkoły są mocno uwarunkowane kulturą ciszy. Wynika to z nadal popularnego, frontalnego modelu nauczania, w którym uczeń słucha, a nauczyciel...

  • Alicja Mironiuk
    AuthorAlicja Mironiuk
    Nauczyciel, animator, oligofrenopedagog i wykładowca. Łącząc różne doświadczenia zawodowe, poszukuje twórczych metod w pracy z dziećmi i dorosłymi w odniesieniu do alternatywnych koncepcji pedagogicznych, idei zrównoważonego rozwoju oraz kultury popularnej