tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Zakładanie stowarzyszeń

Stowarzyszenia działające przy domach pomocy społecznej mają istotne znaczenie dla mieszkańców tych placówek. Co warto o nich wiedzieć? Jakie kroki należy podjąć, aby zainicjować powstanie tego rodzaju działalności?
Zasady zakładania stowarzyszeń określa Ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stowarzyszenia są zrzeszeniami realizującymi cele niezarobkowe. Opierają one swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Przynależność do...

  • Joanna Swadźba
    AuthorJoanna Swadźba
    Prawnik, kierownik działu nadzoru w państwowej instytucji