tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Stowarzyszenie jako forma wsparcia DPS-u

Stowarzyszenie działające przy domu pomocy społecznej może propagować ideę pomocy na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób potrzebujących wsparcia. Jakie korzyści przynosi jego utworzenie?
W 2004 r. weszły w życie nowe zasady finansowania domów pomocy społecznej. Ta oczywista dzisiaj dla wszystkich zmiana – była kluczowa i wpłynęła na funkcjonowanie DPS-ów w całym kraju. Wprowadzenie wówczas tej zmiany okazało się przełomowe dla domu, którego historię skrótowo opiszę poniżej. W domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie...

  • Stanisław Leszega
    AuthorStanisław Leszega
    Dyrektor domu pomocy społecznej, nauczyciel zawodów opiekuńczych, trener szkoleń otoczenia pomocy społecznej i integracji społecznej, samorządowiec