tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Przyjęcie do DPS-u nosiciela wirusa HIV

Kilka lub kilkanaście razy w roku u drzwi DPS-u staje nowy mieszkaniec. Na podstawie informacji zanotowanych przez system budujemy swoje pierwsze wrażenie. Co dzieje się, jeśli wśród tych informacji jest także ta mówiąca o nosicielstwie wirusa HIV? Czy pracownicy domu i nasz system są przygotowani na taką sytuację? Jak reagujemy? Co ta informacja mówi nam o mieszkańcu, a co o nas?
Czterdzieści lat temu w USA opisano pięć przypadków niespecyficznego, opornego na leczenie, ostrego zapalenia płuc współwystępującego z rzadkim nowotworem, mięsakiem Kaposiego. Opisanymi pacjentami byli młodzi homoseksualiści. Już od połowy lat 70. w USA odnotowywano pojedyncze przypadki podobnych zachorowań, kończących się śmiercią pacjenta....

  • Ryszard Spychalski
    AuthorRyszard Spychalski
    Psychoterapeuta, wykładowca, nauczyciel metody otwartego dialogu, wprowadził program Towarzysz Terapii w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. Obecnie dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu