tocTable of Contents
clearHide
ŚRODOWISKO PRACY
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Kwalifikacje opiekunów. Zmiana przepisów od 1 czerwca 2021 r.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – bez względu na profesję – jest sprawą ważną. Wydaje się jednak, że w zawodach, które pozostają w służbie drugiego człowieka, ma to szczególne znaczenie, dlatego ustawodawca podjął działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.
W Ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego możemy przeczytać o modyfikacjach dotyczących art. 68a Ustawy o pomocy społecznej. Dodano bowiem m.in. pkt 4, w którym czytamy, że „do wykonywania czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, [należy] zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje niezbędne...

  • Jakub Cylc
    AuthorJakub Cylc
    Socjolog, pracownik socjalny drugiego stopnia, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bystrej