tocTable of Contents
clearHide
MIESZKAŃCY
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Samotność w czasie epidemii

Samotność jest jednym z poważniejszych życiowych wyzwań. Staje ono przed ludźmi, których np. podeszły wiek lub ograniczenia zdrowotne pozbawiły wielu kontaktów rodzinnych i społecznych. Czy mieszkańcy DPS-ów czują się samotni, czy jednak osamotnieni? Co wiemy o samotności pogłębiającej się w dobie pandemii COVID-19?
Szczególnie we współczesnej strukturze życia społecznego, w dobie zaniku wspólnot rodzinnych, starsi czy przewlekle chorzy ludzie wypadają poza nawias egzystencji rodziny nuklearnej, najczęściej z przyczyn ekonomicznych bądź emocjonalnych. Przeważnie stan ten niesie ze sobą bardziej lub mniej dotkliwe poczucie osamotnienia. Wielu ludzi „zabiera”...

  • Zofia Grudzińska
    AuthorZofia Grudzińska
    Psycholog, nauczycielka języka angielskiego, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji