tocTable of Contents
clearHide
PORADY SPECJALISTY
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Poprawa samooceny seniorów

Samoocena człowieka wpływa na jego bilans życiowy. Czym ów bilans jest? To podsumowanie całego swojego życia, odpowiedzi na pytania: „Kim jestem? Do czego doszedłem? Co osiągnąłem? Czy jestem zadowolony z tego, jak wygląda moje życie?”. Co można zrobić, by pomóc mieszkańcom wzmocnić ich samoocenę?
W okresie późnej dorosłości bilans życiowy zazwyczaj przeprowadzany jest dopiero po przejściu na emeryturę. Co ważne – poznawcza koncepcja przystosowania się do starości wskazuje, że to obraz siebie znacznie bardziej niż wiek metrykalny determinuje postępowanie starości. Refleksje wynikające z takiego podsumowania mogą spowolnić lub przyspieszać...

  • Dr Nina Woderska
    AuthorDr Nina Woderska
    Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej. Animatorka działań wolontaryjnych i prosenioralnych. W 2019 r. otworzyła Pracownię Integracji Pokoleń. Ambasadorka EPALE