tocTable of Contents
clearHide
WZORY DOKUMENTÓW
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Wzory dokumentów

Wszystkie wzory dostępne dla Państwa w nowym wydaniu oraz materiały dodatkowe przygotowane dla Czytelników „Domu Pomocy Społecznej. Magazynu Dyrektora”.
Zaświadczenie o podjęciu pracy ze względu na wskazania terapeutyczno-rehabilitacyjne przez mieszkańca domu pomocy społecznej Zaświadczenie o uczestnictwie mieszkańca domu pomocy społecznej w warsztatach terapii zajęciowej i pobieraniu kieszonkowego z tego tytułu Procedura zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańców Procedura...