tocTable of Contents
clearHide
AKTUALNOŚCI
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Aktualności

Informacje o najważniejszych zmianach w prawie, jak i wydarzeniach dotyczących pomocy społecznej.
Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej W Sejmie przyjęto część poprawek zaproponowanych przez Senat do nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej. Najważniejsze zmiany będą dotyczyć m.in.: zwiększenia kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych, zmniejszenia wymaganego okresu pracy do lat trzech, od czego był uzależniony dodatkowy urlop w...