tocTable of Contents
clearHide
ŚRODOWISKO PRACY
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Generator Dostępności

Świat, w którym rozwiązania są od razu przemyślane pod kątem osób o szczególnych potrzebach, jest światem komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich. W Inkubatorze Innowacji Społecznych „Generator Dostępności” swoje pomysły rozwijają ludzie, którzy chcą ten świat stworzyć tu i teraz.
Innowacje społeczne mogą stanowić doskonałe narzędzia do rozwiązywania problemów społecznych, które uzupełniają funkcjonujący system wsparcia, jednocześnie oferując nowe spojrzenie na potrzeby i problemy mieszkańców, opiekunów osób starszych, osób niesamodzielnych czy osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenia pilotażowych inkubatorów innowacji...

  • Ewelina Bochno
    AuthorEwelina Bochno
    Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studentka filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W projekcie „Generator Dostępności” odpowiada za sieciowanie innowacji społecznych