tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
Przedszkole»sierpień 2023
Przedszkole»sierpień 2023

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

Wychodząc z założenia, że koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola nie jest tylko kolejnym dokumentem wymaganym podczas konkursu na stanowisko dyrektora, lecz tekstem przedstawiającym najlepszą z możliwych wizji, którą przyszły lider placówki chce realizować, aby jego przedszkole funkcjonowało na najwyższym możliwym poziomie oraz stale rozwijało się zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, warto poświęcić jej znacznie więcej uwagi.
Niejednokrotnie, pomimo obszernej wiedzy, dużego doświadczenia czy zdolności przywódczych, kandydaci na stanowisko dyrektora miewają trudności z określeniem, co należy zawrzeć w koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola. Wśród wielu pytań i wątpliwości na pierwszy plan przy opracowywaniu takiego dokumentu wysuwa się podstawowe: od czego...

  • Małgorzata Pruś
    AuthorMałgorzata Pruś
    Pedagożka, polonistka, edukatorka oraz redaktorka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego. Zdobyła uprawnienia pedagoga, nauczyciela, coacha, mediatora szkolnego, organizatora rozwoju edukacji, trenera kompetencji kluczowych oraz e-nauczyciela