tocTable of Contents
clearHide
TEMAT WYDANIA
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»luty 2023
Sygnał. Magazyn Nauczyciela»luty 2023

Jak skutecznie zarządzać czasem?

Czas to cenny zasób, a umiejętne zarządzanie nim to jedna z najważniejszych kompetencji. Jak to się dzieje, że niektórzy mają go aż nadto i trwonią na każdym kroku, a innym wiecznie go brakuje? Ścieranie się deficytu czasu z jego nadmiarem szczególnie widać w przestrzeni szkoły i to zarówno w przypadku nauczycieli, jak i uczniów. Warto zatem zadbać o zwiększenie świadomości czasu oraz nauczyć się skutecznie nim zarządzać.
Każdy z nas zna co najmniej jednego takiego nauczyciela, który bez przerwy narzeka, że ma za mało czasu. Najczęściej przywoływane przez niego argumenty na potwierdzenie tej tezy to zimna kawa pita w pośpiechu, brak czasu na posiłek oraz brak możliwości skorzystania z toalety na przerwach spędzanych na pełnieniu dyżuru na szkolnym korytarzu....

  • Małgorzata Pruś
    AuthorMałgorzata Pruś
    Pedagożka, polonistka, edukatorka oraz redaktorka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego. Zdobyła uprawnienia pedagoga, nauczyciela, coacha, mediatora szkolnego, organizatora rozwoju edukacji, trenera kompetencji kluczowych oraz e-nauczyciela