tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»maj 2023
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»maj 2023

Jak budować zaangażowanie rady pedagogicznej?

Dyrektor szkoły, który chce mieć zaangażowany zespół, musi sprawić, aby codzienne zadania i obowiązki nauczycieli zyskały wymiar inspirującego doświadczenia. Tylko po co ma to robić, skoro kluczowym demotywatorem pracowników jest niskie wynagrodzenie, na które sam dyrektor nie ma większego wpływu? Eksperci oraz liczne badania w obszarze motywacji wskazują, że bardzo duże znaczenie mają jej pozamaterialne aspekty. Okazuje się, że pieniądze to nie wszystko.
Jak wskazują wyniki badania zrealizowanego w 2022 r. przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski, na pytanie „Czy według Ciebie zawód nauczyciela jest właściwie szanowany i doceniany w Polsce?” 61 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie. W badaniu poruszono także temat zarobków nauczycieli. Według 14 proc. respondentów...

  • Małgorzata Pruś
    AuthorMałgorzata Pruś
    Pedagożka, polonistka, edukatorka oraz redaktorka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego