tocTable of Contents
clearHide
FABRYKA WIEDZY – DYREKTOR MENEDŻEREM / KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»luty 2023
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»luty 2023

Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora szkoły

Dyrektor używa w swojej pracy wielu rozmaitych narzędzi wspierających go w obszarach, za które ponosi odpowiedzialność. W związku z pełnioną funkcją posiada określone kompetencje, kwalifikacje i uprawnienia, ma również ściśle ustalony zakres obowiązków. Po co zatem dyrektorowi kolejne umiejętności? Otóż jeśli jego ambicje wykraczają poza zajmowanie posady przeciętnego kierownika zakładu pracy i aspiruje on do roli skutecznego przywódcy, warto, aby sprawdził, jak działają rekomendowane narzędzia coachingowe.
Coaching to proces budowany na niedyrektywnej komunikacji oraz współpracy. Kluczowe pojęcia, które mogą stanowić ramę do określenia jego istoty, to: rozwój, zmiana, poznanie, odkrywanie, doświadczanie, potencjał, zasoby, cel, opcje, możliwości, sukces. Proces coachingowy bazuje przede wszystkim na mocnych, otwartych pytaniach oraz aktywnym...

  • Małgorzata Pruś
    AuthorMałgorzata Pruś
    Pedagożka, polonistka, edukatorka oraz redaktorka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego