tocTable of Contents
clearHide
PORADY SPECJALISTY
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»listopad 2022
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»listopad 2022

Dyrektor jako mediator

Dyrektor szkoły to osoba, przed którą stoi bardzo wiele wyzwań i jeszcze więcej oczekiwań. Wśród wielu zróżnicowanych obowiązków oraz zadań do wykonania znajduje się jeszcze jedna bardzo ważna kwestia – obszar konstruktywnego zarządzania konfliktami i ich rozwiązywania. Jednym ze sposobów na osiągnięcie porozumienia skonfliktowanych stron jest skorzystanie z mediacji. O czym powinien wiedzieć dyrektor chcący skorzystać z tej metody rozwiązywania sporów?
Dyrektor, który z pełnym przekonaniem wygłasza tezę, że „u niego w szkole żadnych konfliktów nie ma”, powinien od razu, aby nie tracić zbyt dużo cennego czasu, zapisać się na odpowiednią formę doskonalenia zawodowego w najbliższym mu ośrodku doskonalenia nauczycieli w celu przewartościowania i odpowiedniego kształtowania swojej negatywnej postawy....

  • Małgorzata Pruś
    AuthorMałgorzata Pruś
    Pedagożka, polonistka, edukatorka oraz redaktorka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego