tocTable of Contents
clearHide
PORADY SPECJALISTY
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»październik 2022
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»październik 2022

Zespół zaburzeń koncentracji uwagi

114999636
Wspierająca postawa nauczyciela nabiera szczególnego znaczenia w przypadku doświadczanych przez ucznia niepowodzeń szkolnych. Jedną z ich częstych przyczyn jest deficyt koncentracji uwagi. Bez względu na to, czy zostanie on zdiagnozowany jako zaburzenie, czy symptom współtowarzyszący innej jednostce chorobowej albo problem wynikający np. z nadmiernego stresu, uczeń powinien otrzymać pełne wparcie.
Jedną z głównych przyczyn niepowodzeń szkolnych może być zespół zaburzeń koncentracji uwagi. Wcześniej określany był jako ADD (ang. attention-deficit disorder), obecnie klasyfikuje się go jako jeden z trzech podtypów ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder), obok typu impulsywnego i nadpobudliwego oraz typu mieszanego. Zespół zaburzeń...

  • Małgorzata Pruś
    AuthorMałgorzata Pruś
    Pedagożka, polonistka, edukatorka oraz redaktorka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego