tocTable of Contents
clearHide
NAUKA I WYCHOWANIE
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Interaktywne quizy dla uczniów

Uczniowie kochają quizy. Niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania forma ta niezmiennie wywołuje uśmiechy na ich twarzach. Szczególnie lubiane są takie, przy których rozwiązywaniu uczniowie mogą wykorzystać technologię – tablet, telefon, komputer czy też specjalne kartki do skanowania. Przygotowanie takiego quizu nie musi być trudne i czasochłonne – wręcz przeciwnie!
Quizy tworzone przy zastosowaniu nowych technologii mogą spełniać wiele różnych funkcji – od atrakcyjnej formy sprawdzania wiedzy po sposób na odpoczynek czy podsumowanie lekcji tematycznej. Wywołują entuzjazm, więc motywują uczniów do angażowania się w zadania i sprawdzania własnej wiedzy. Ciekawe możliwości daje również wykorzystanie quizów jako...

  • Aleksandra Marchwian
    AuthorAleksandra Marchwian
    Metodyk w szkole językowej Papuga, doświadczony lektor języka angielskiego i trener nauczycieli. Sprawuje opiekę metodyczną nad kadrą lektorską, tworzy materiały dydaktyczne oraz opracowuje programy kursów i obozów językowych. Autorka bloga metodycznego dla nauczycieli i lektorów pod adresem www.olamarchwian.pl oraz podcastu „Metodyka Języka”