tocTable of Contents
clearHide
NAUKA I WYCHOWANIE
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

„Genesis”, czyli o asymetrii światopoglądowej

Jest w tym coś nieprzyzwoitego, gdy minister świeckiego państwa obejmuje patronatem materiały „edukacyjne” tworzone przez fundację o wyraźnym charakterze światopoglądowym, jednocześnie pilnując, aby do szkół nie wkraczały organizacje promujące inne poglądy. Nie byłoby problemu, gdyby uczniowie poznawali rozmaite punkty widzenia, jeżeli jednak w środowisku szkolnym pogłębia się asymetrię światopoglądową, to mamy do czynienia z prawem kaduka.
Szkoła nie jest miejscem odizolowanym od rzeczywistości, wyrwanym z pozostałej tkanki życia społecznego, w którym hoduje się przyszłych obywateli z dala od problemów, dylematów i bolączek otaczającego ich świata. Jak mawiał Erich Kästner, autor literatury dziecięcej: jeśli dzieci cierpią przez rozwody, czemu uważamy, że nie należy z nimi o tym...

  • Zofia Grudzińska
    AuthorZofia Grudzińska
    Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”