tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Marketing internetowy w placówce edukacyjnej

Media cyfrowe są potężnym i skutecznym narzędziem do komunikacji z uczniami, rodzicami, tworzenia sieci współpracy nauczycielskiej lub organizacji współpracy międzyszkolnej czy nawet międzynarodowej. Marketing internetowy może być również sposobem pozyskiwania uczniów, a ponadto narzędziem promocji usług edukacyjnych.
Branża edukacyjna rozwija się w bardzo szybkim tempie. Ostatni rok wymusił na dyrektorach i nauczycielach zmiany w sposobie nauczania. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przekonali się o konieczności zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Wiele instytucji oraz placówek edukacyjnych nie jest przygotowanych na zmianę sposobu...

  • Kinga Szczęśliwa
    AuthorKinga Szczęśliwa
    Magister filologii polskiej oraz studiów podyplomowych terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim. Pasjonatka zdalnej edukacji i nowoczesnych technologii TiK w edukacji. Twórca, projektantka i administratorka platformy Akademii Edukacji Zdalnej. Autorka projektu „Uczę medialnie”, w ramach którego zrzesza uczących medialnie nauczycieli