tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Zadania dyrektora względem absolwentów szkoły

Oferta placówki powinna być zróżnicowana, oparta na rzetelnej diagnozie potrzeb ucznia i lokalnego środowiska. By móc osiągnąć te cele, należy nieustannie diagnozować efekty kształcenia i wychowania. Bardzo ważne jest pozyskiwanie informacji o losach absolwentów i ich spostrzeżeń dotyczących działalności szkoły.
Jednymi z ważniejszych zadań dyrektora są zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju oraz monitorowanie efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, a tym samym realizacji celów i zadań statutowych szkoły. Budowanie marki szkoły Aby opinia abiturientów o szkole była pozytywna, należy w pierwszej kolejności zadbać o...

  • Marcin Majchrzak
    AuthorMarcin Majchrzak
    Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego
  • Elżbieta Rzepecka-Roszak
    AuthorElżbieta Rzepecka-Roszak
    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie, ekspert ds. awansu zawodowego oraz edukator ośrodka doskonalenia nauczycieli, laureatka Ogólnopolskiego Programu „Twórczy nauczyciel – Twórcza Edukacja”