tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Pytania do prawnika

Prezentujemy odpowiedzi specjalisty z zakresu prawa oświatowego na wybrane pytania naszych czytelników.
Nieklasyfikowanie ucznia Czy frekwencja ucznia wynosząca poniżej 50 proc. w danym semestrze jest jedynym kryterium upoważniającym nauczyciela do nieklasyfikowania ucznia? Czy może jednak w przypadku, gdy uczeń ma dużą absencję, ale udało mu się w czasie obecności zdobyć określoną liczbę ocen, to można go klasyfikować? Czy ewentualnie w takiej...

  • Michał Łyszczarz
    AuthorMichał Łyszczarz
    Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego