tocTable of Contents
clearHide
DOKUMENTY DYREKTORA
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Dokumenty dyrektora

WSZYSTKIE WZORY DOSTĘPNE W E-PRENUMERACIE Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (nauczyciel kontraktowy) – przykładowe uzasadnienie Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (nauczyciel mianowany) – przykładowe uzasadnienie Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły Wniosek o...