tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Ze względu na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty oraz organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły powinien uwzględnić sytuację pandemiczną w planie nadzoru pedagogicznego oraz podczas jego realizacji.
Szczegółowe warunki i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz jego formy określa Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z jego § 5 formami nadzoru pedagogicznego są: ewaluacja, kontrola, wspomaganie oraz monitorowanie. W szkole nadzór pedagogiczny pełni jej dyrektor wraz z innymi nauczycielami...

  • dr Adam Balicki
    Authordr Adam Balicki
    Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty