tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Nadzór pedagogiczny w zdalnej szkole

Wracając do stacjonarnej formy pracy, warto poddać analizie rozwiązania, które przez miniony rok dyrektorzy wdrażali, testowali i wykorzystywali w bieżących działaniach. Paradoksalnie może okazać się, że wiele z nich nie tylko usprawniło pracę dyrektora szkoły, ale stworzyło nowe możliwości i dostarczyło materiałów do dalszej pracy nad rozwojem placówek oświatowych.
Nie jestem fanem inwigilacji, podglądania zajęć, monitorowania i nadmiernej kontroli. Uważam, że wykwalifikowany pracownik, respektujący prawo oświatowe i wdrożone w placówce rozwiązania, wywiązujący się terminowo i rzetelnie z powierzonych mu zadań, powinien cieszyć się zaufaniem dyrektora, mieć poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy, a w swym...

  • Wojciech Szulc
    AuthorWojciech Szulc
    „Dyrektor z pasją”, nauczyciel dyplomowany, historyk, anglista, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Dyrektor gimnazjum, obecnie szkoły podstawowej