tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Dotacja podręcznikowa i podział rezerwy oświatowej

Jak co roku minister właściwy ds. oświaty i wychowania podaje wysokość dotacji podręcznikowej. Warto zapoznać się z najnowszymi regulacjami w tym zakresie, bowiem oprócz samej kwoty dotacji określają one również wzory wymaganych formularzy. Natomiast tegoroczna rezerwa subwencji oświatowej będzie dzielona między samorządy według dziewięciu kryteriów, a nowością jest możliwość ubiegania się o środki na dodatkowe zajęcia dla uczniów po powrocie do szkół.
Dotacja podręcznikowa Zgodnie z art. 55 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyposażenie: publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu...

  • Michał Łyszczarz
    AuthorMichał Łyszczarz
    Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego