tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

W aktualnym stanie prawnym przepisy odnoszące się do urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół publicznych są podobne jak w przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówkach, w których organizacji pracy nie zostały przewidziane ferie szkolne. W praktyce jednak pojawiają się wątpliwości odnośnie do przysługującego nauczycielowi sprawującemu funkcję dyrektora urlopu, zwłaszcza w sytuacji zakończenia czy rozpoczęcia jego kadencji w trakcie roku. Na jakich zasadach nauczyciele sprawujący funkcję dyrektora szkoły mogą korzystać z urlopów wypoczynkowych?
Dyrektorzy szkół publicznych, analogicznie jak wszyscy pracownicy, mogą korzystać z corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 Kodeksu pracy). Jednakże w stosunku do tej grupy osób zastosowanie znajdą dodatkowo przepisy szczególne Karty nauczyciela. W przypadku dyrektorów szkół publicznych należy więc w pierwszej...

  • Marcin Majchrzak
    AuthorMarcin Majchrzak
    Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego