tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Uprawnienia osób zaszczepionych

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Szczepień przyjęcie szczepienia oznacza uzyskanie tzw. statusu osoby zaszczepionej. Jakie korzyści przyniesie osobom zaszczepionym? Jakie obostrzenia nie będą ich dotyczyć? Czy pracodawca może wymagać od pracownika informacji o zaszczepieniu?
Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych, stosownie do wymogu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 726/2004 z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odpowiada Komisja...

  • Michał Łyszczarz
    AuthorMichał Łyszczarz
    Prawnik, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego