tocTable of Contents
clearHide
AKTUALNOŚCI
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Aktualności

Informacje o ważnych wydarzeniach dotyczących edukacji oraz o zmianach w prawie oświatowym.
Zajęcia wspomagające dla uczniów Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 31 maja do 22 grudnia 2021 r. szkoły mogą organizować zajęcia wspomagające dla uczniów. Te placówki,...